Hợp tác

Hợp tác

Vimesgroup hợp tác với các Viện Đo lường quốc gia, hãng hàng đầu trên thế giới như:

Viện Đo lường quốc gia Trung Quốc (NIM),

Viện Đo lường quốc gia Hàn Quốc (KRISS),

Viện Đo lường Đài Loàn (CMS/ITRI),

Viện Đo lường quốc gia Singapore (NMC/A*STAR),

Viện Đo lường Thái Lan (NIMT),

Viện Đo lường Việt Nam (VMI),

và hãng LMT (Đức), Mettler Toledo (Thụy Sĩ),…